299Engineering Co., Ltd

รับออกแบบและติดตั้ง ระบบลำเลียง ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต

Home

รับออกแบบ และติดตั้งระบบ PLC

ระบบลำเลียง ระบบอัตโนมัติ ในอุตสาหกรรมการผลิต รับติดตั้งระบบPLC programmable logic controller รับเขียนโปรแกรมplc รับทำระบบplc รับติดตั้งplc รับออกแบบโปรแกรมPLC

เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือไลน์การผลิตต่างๆมีสินค้าและรูปแบบการผลิต ที่แตกต่างกันจึงต้องมีการควบคุมเครื่องจักรให้เป็นไปตามแต่ละการผลิตนั้นๆ จึงต้องมีการเขียนโปรแกรมมาคอนโทรลเครื่องจักร

299engineering รับออกแบบระบบคอนโทรล หรือโปรแกรมPLC เพื่อเข้าไปสั่งงาน ทำให้เครื่องจักรดำเนินการผลิตได้ถูกต้องตามที่ได้ตั้ง โปรแกรมควบคุมPLC และทำให้เครื่องจักรทำงานตามวัตถุประสงค์ของการผลิต

299engineering เป็นบริษัทรับทำระบบPLC รับทำระบบคอนโทรล แบบครบวงจรตั้งแต่ ออกแบบระบบควบคุม ให้บริการปรึกษาด้านโปรแกรม ออกแบบProgram PLC

รับเขียนโปรแกรม จำหน่าย รับแก้ไขโปรแกรมPLC เขียนโปรแกรมPLC และติดตั้งโดยวิศวกร และโปรแกรมเมอร์ มืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในงานวางระบบPLC

มีทีมช่างที่ชำนาญงานในการติดตั้งplc ตั้งแต่การวางระบบคอนโทรลPLC ให้สัมพันธ์กับระบบแม็กเนติกส์ของเครื่องจักรที่ต้องการคอนโทรล ให้มีการทำงานได้อย่างสอดคล้องและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร

ระบบควบคุมPLC ทำการควบคุมเครื่องจักรให้ เป็นไปตามความต้องการของระบบการผลิต มีบริการดูแลให้คำปรึกษา พร้อมซัพพอร์ทการใช้งานระบบPLC ทั้งก่อนและหลังการทำงาน พร้อมบริการฝึกอบรมบุคคลากร ที่ควบคุมเครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการผลิตในแต่ละงานอุตสาหกรรม