299Engineering Co., Ltd

รับออกแบบและติดตั้ง ระบบลำเลียง ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต

Products

สินค้าและบริการ

1. ผลิตเครื่องจักรทางอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า
2. ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
3. ประกอบตู้คอนโทรพาเนลตามความต้องการของลูกค้า
4. เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร PLC, HMI, SCADA
5. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์
6. พัฒนาแอปพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือตามความต้องการของลูกค้า
7. ออกแบบและผลิตเครื่องมืออำนวยความสะดวกโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
8. ซ่อม, เปลี่ยน, จำหน่ายอุปกรณ์ PLC, HMI และบริการการบำรุงรักษา